Photo Fiche 7 – Matali Crasset- self Vase – Ph.Sautter